Majurin Ripa bommas Vänkälle oman tägin.
Onneks vaan paprulle, et ei esimerkiks Kiasman kylkeen. Thanks mate!